El Casal Digital www.casaldigital.cat / .com

Eines de registre

Recursos que permeten fer un seguiment de la evolució personal des d’un punt de vista cognitiu.

Relaciona

Permet classificar quines activitats del RELACIONA es treballen. Facilita el registre de si reconeixen o no les imatges, si les identifica, si les relaciona amb una altra igual. Permet una valoració persona des d’un punt de vista comunicatiu, conductual i de raonament.

Eina de Registre - Relaciona

Associació d'Imatges. Relaciona

Relacionat amb el diagnòstic de la discriminació visual, es pot utilitzar aquesta eina que aprofundeix en el reconeixement del objectes que es visualitzen en les diferents activitats del RELACIONA (Mosaic i Mirall).

Eina de Registre - Associació d'Imatges. Relaciona

Rutines

Facilita el registre de l’OBSERVA: de reconeixement d’imatges, del respectiu raonament i descripció d’allò que s’està visualitzant. Permet registrar quina activitat de l’ORDENA s’ha treballat, si es capaç d’ordenar o no, amb o sense mostra, si realitza raonaments correctes o coherents,... A la vegada es registra la conducta i se es realitzen aprenentatges (mantenint o ampliant coneixements, respecte a anteriors).

Aquesta eina de registre facilita un seguiment de com es troba la persona des d’un punt de vista de reconeixement i desenvolupament de les rutines quotidianes, si manté l’autonomia requerida per portar-les a terme exitosament o hi ha carències, si s’expressa i conceptualitza o hi ha problemes d’expressió, associació incorrecte de la paraula amb allò que es veu, etc.

Eina de Registre - Rutines

Memory

Valora aspectes lligats a processos de memòria, interactuant amb l’activitat MEMORY.

Eina de Registre - Memory

Individual

Paral·lelament a les Eines de Registre centrades en cada activitat, s’utilitza la de registre individual. Aquesta permet fer un seguiment de la persona durant un període de temps.

Es registren les accions cognitives (identificar / conceptualitzar, relacionar /categoritzar, reconèixer, ordenar, recordar) pròpies de les capacitats intel·lectuals i que en les eines anteriors es valoren en funció de cada activitat.

Aquest seguiment facilita indicadors quantitatius i qualitatius que informen de l’estat evolutiu/cognitiu de la persona en concret.

Eina de Registre - Individual