El Casal Digital www.casaldigital.cat / .com

Què és?

Què és “El Casal Digital”?

El Casal Digital és un portal adreçat a aquelles persones (adultes) que necessiten treballar les accions intel·lectuals per tal de promoure el seu manteniment cognitiu i facilitar la seva autonomia en el dia a dia.

La interacció amb l’ordinador és un estímul i eina força important per aconseguir aquesta pràctica amb èxit.

Usuari de El Casal Digital

Aquest portal conté tota una sèrie d’activitats i fitxes que promouen l’exercitació  d’aspectes cognitius i funcionals propis de persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i, a la vegada, d’aspectes cognitius i funcionals debilitats per deterioramen que poden patir les persones a partir d’unes determinades edats.

Què es fa interactuant amb les activitats?

  • s’exercita la memòria, per prevenir la seva pèrdua.

  • es potencia el raonament, per agilitzar la capacitat.

  • es realitzen aprenentatges i es mantenen coneixements.

  • es fa ús de la comunicació, del llenguatge, per prevenir la seva pèrdua o mal ús.

  • es practiquen les habilitats social i instrumentals de la vida diària.

  • es treballa l’autocontrol i la resolució de conflictes a través de la interacció amb l’ordinador.

Per tant, lligat a les capacitats funcionals, també és treballen aspectes més personals i socials, vinculats a rutines i seqüències de la vida quotidiana relacionades amb el menjar, el rentar-se,... per tal de preveure la pèrdua d’autonomia per ser incapaç de fer-ho.

I també, a través de la interacció amb l’ordinador, es treballa el control del comportament i la conducta.

Predomini de la imatge.

Una de les característiques principals de El Casal Digital es el predomini de les imatges per tal de facilitar al màxim l’accés, sense requerir d’un nivell de lectura i escriptura elevat.

Aquestes imatges intenten ser el més significatives possibles; és per això que es treballa amb fotografies d’objectes i llocs del nostre entorn quotidià.

L’accés a les activitats.

A banda de l’accés a través de les imatges, la interacció amb les activitats es pot dur a terme a través del ratolí o del commutador (encerclament). D’aquesta manera es garanteix que les persones que necessiten adaptacions físiques, també i puguin gaudir de les activitats que ofereix el portal.

Objectius

La interacció amb les activitats de El Casal Digital permet:

  • treballar el manteniment de capacitats cognitives, comunicatives i motrius.

  • poder fer ús d’una plataforma tecnològica amb autonomia (fent ús de l’encerclament, commutadors, opcions per la simplicitat d’ús, ...)

  • enriquir-se de l’entorn a través d’un programa com aquest, sense que calgui sortir a fora de l’espai informàtic; no cal sortir al carrer per observar i disfrutar del que succeeix cada dia (i més si no és pot).

  • utilitzar l’ordinador partint dels centres d’interès de la persona.