El Casal Digital www.casaldigital.cat / .com

Pensar
Memòria
Puzles
Temps
Punter

Pensar

Rutines

Activitats en les que es visualitzen accions de la vida diària. S’aprofundeix en els diferents passos a assolir per dur a terme la rutina amb èxit.

Relaciona

Activitats en les que cal trobar la imatge similar entre les del grup. Les imatges estan relacionades amb els aliments, objectes quotidians, mitjans de transport i vestuari.

Categoritzacions

Activitats en les que s’ha de relacionar la imatge amb l’espai físic on es pot trobar, comprar, guardar, etc.